سرنا ویلیامز در اولین تجربه بوسه خود – RT Sport News

سرنا ویلیامز 23 بار قهرمان گرند اسلم ، اولین بوسه خود را در تعامل اخیر با هواداران به یاد آورد و آن را “یکی از بدترین تجربه ها” زندگی خود توصیف کرد.

در حالی که بیشتر مردم خاطرات خوبی از اولین بوسه خود دارند ، اما ظاهراً برای فوق ستاره تنیس آمریکایی خیلی دلپذیر نبود.

این وحشتناک بود و فکر کردم یادم می آید که احساس معده ام کرده ام، ویلیامز گفت ، به نقل از تنیس جهان.

وی گفت: “این وحشتناک بود و من به خانه دویدم و بعد از آن یکی از بهترین دوستانم. و من مثل شما بودم که می دانید. او مرا بوسید و من از آن متنفر بودم. “

من گریه می کردم و واقعاً چشمگیر بودم. کلمه کلیدی این بود که من هنوز خیلی نمایشی هستم ، بنابراین هنوز تغییر نکرده ام ، ” او افزود.