“آنها هنوز هم مرا بمباران می کنند”: ملکه اسکیت روس Sotnikova می گوید تهدید به مرگ طرفداران کره ای که از قهرمانی المپیک خشمگین شده است

آدلینا سوتنیکووا ، اولین قهرمان المپیک روسیه در اسکیت روی زنان ، می گوید که او همچنان تهدید به مرگ از طرفداران کره جنوبی است که از پیروزی پر شور … Read More